Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Střediska

Vybavenost společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.