Silnice

Hájek Luboš
vedoucí střediska

telefon: 569 400 507
e-mail: hajek@chladek-tintera.cz

Realizace na klíč včetně projektové dokumentace. Standardní technologické postupy i moderní metody výstavby pro jednotlivé činnosti podle druhu výstavby.

Komplexní výstavba nových a provádění rekonstrukcí stávajících silničních těles a komunikací s využitím subdodávek firem na pokládku živičných směsí. Dodávky uceleného sortimentu betonových výrobků a drceného kameniva pro zpevněné plochy a komunikace. V oblasti zemních prací je středisko podporováno střediskem dopravy a mechanizace.

  • výstavba, rekonstrukce a opravy silnic a komunikací
  • výstavba, rekonstrukce a údržba obslužných komunikací, stezek, pěších zón a chodníků
  • realizace zpevněných ploch, parkovišť, ramp, nájezdů, zpomalovacích zón a speciálních staveb
  • výstavba hřišť, sportovišť a zařízení pro volný čas
  • vodohospodářské stavby
  • dodávky uceleného sortimentu betonových výrobků a kameniva pro zpevněné plochy a komunikace
  • aplikace metody raženého betonu s vysokou variabilitou barev a vzorů