Příběhy našich zaměstnanců

Rozhodujete se, zda se připojit k naší „hroší rodině“? Třeba Vám při rozhodování pomohou příběhy našich zaměstnanců, kteří s námi táhnou za jeden provaz již několik let.

PETR FIALKA

zedník střediska pozemní stavby

„VIDĚT ZA SEBOU „STÁT“ DOBROU PRÁCI“

U společnosti pracuji už 14 let. Dal jsem tehdy Chládkům přednost před jinou havlíčko-brodskou firmou.

S osmiletou praxí zedníka jsem zde opět jako zedník v práci pokračoval. Postupně jsem se mohl zdokonalovat i v dalších zedničině příbuzných řemeslech, až jsem se vypracoval na občas neoblíbenou funkci „práce všeho druhu“. Často tak proto pracuji sám a o to více mě pak těší, když vidím, jaké společným úsilím vybudované hroší stavby za námi stojí

Oceňuji, že firma na své zaměstnance nezapomíná. A to nejen o dovolené, ale
i o vánočních svátcích. Navíc je znát síla veliké společnosti, a právě proto jsem opravdu těžké chvíle nebo strach z propouštění, když nebude práce, u společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod ještě nezažil.

ALEŠ PAVLÍČEK

vedoucí dopravy a mechanizace

„SPOLEHLIVĚ, PROFESIONÁLNĚ, BEZPEČNĚ“

U společnosti pracuji s jedním přerušením od podzimu 1996. Důvodem přerušení byla vidina zajímavější práce, což se částečně vyplnilo. Získal jsem mnoho profesních zkušeností jak pozitivních, tak i negativních, ze kterých čerpám dodnes. Od roku 2005 jsem opět pevně zakotvil ve firmě s hrochem ve znaku. Byla a je zde totiž cítit síla velké společnosti, která se umí postarat o svoje zaměstnance.

Začal jsem pracovat jako autojeřábník. Jako první mi byl firmou svěřen autojeřáb BUMAR nosnosti 20 t
na podvozku TATRA 815. Avšak největší výzvou pro mě tehdy bylo pořízení nového autojeřábu GROVE 2035 nosnosti 35 t. Tímto autojeřábem vstoupila naše firma na celorepublikový trh. Pro mne to znamenalo se naučit operovat se strojem, který byl v té době jediný v Kraji Vysočina. Ze začátku jsem prožíval těžké chvíle, ovládání a samotná konstrukce jeřábu byla zcela odlišná
od původního 20tunového autojeřábu. S touto výzvou jsem se však vypořádal, a to i díky firmě, která mne
v podržela v začátcích i v průběhu kariéry na „35tce“.

V polovině roku 2015 začala naše firma uvažovat o koupi autojeřábu větší nosnosti a po podrobném prozkoumání trhu a technických parametrů autojeřábu, kdy byly zohledněny i moje podněty a připomínky, byl vybrán jeřáb nosnosti 100 t. Opět jsem stál před další výzvou, stát se operátorem autojeřábu nejvyšší nosnosti na Vysočině, zároveň i nejmodernějšího stroje v celé ČR. Avšak firmou mi bylo nabídnuto zastávat pozici dispečera jeřábů
a technika dopravy. Po zvážení všech okolností jsem si vybral pozici dispečera, postup o další „schůdek“ v mém profesním životě. Od roku 2016 jsem tedy byl povýšen
na pozici dispečera jeřábů a technika dopravy. Nesu odpovědnost za technický stav našeho vozového parku
a organizaci činnosti jeřábů nejen pro naše stavby,
ale i externí zákazníky.

Sílu naší společnosti vidím jednoznačně v moderním strojovém parku a technickém zázemí vlastních autodílen a servisu, který zde našim vozidlům poskytujeme. Stejné zázemí vytváříme i pro naše řidiče, strojníky a mechaniky, bez kterých by celé naše středisko dopravy nemohlo fungovat. To všechno nám totiž umožňuje být jedničkou
v jeřábech u nás na Vysočině.