Péče o zaměstnance a jejich další rozvoj

je pro nás prioritou číslo jedna na personálním poli. Našim zaměstnancům poskytujeme celou řadu benefitů, vzdělávání a možnost osobního růstu. Důležitým prvkem v oblasti vzdělávání je firemní projekt Hroší vzdělávací akademie, která každým rokem získává akreditaci na několik zajímavých odborných seminářů v rámci

Celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

I když je počet zaměstnanců naší společnosti každým rokem vyšší, stále se dokážeme všichni sejít na jednom místě a strávit společný den jako jedna velká „hroší rodina“.