Certifikáty kvality

Na základě níže uvedených certifikátů se společnost zavazuje k trvalému udržování a zlepšování jakosti svých výrobků a služeb v souladu s požadavky příslušných norem. Zároveň se zavazuje k provozování veškerých svých činností tak, aby byl minimalizován negativní vliv na životní prostředí. V oblasti bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (BOZP) se společnost zavazuje formou prevence a snižování rizik BOZP při všech svých činnostech k minimalizaci negativních vlivů na zdraví všech osob pohybujících se na všech provozech společnosti.

ZLATÝ CERTIFIKÁT ISM-235/2021

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN ISO 45001:2018

Certifikát der Norm ISO 9001:2015

Certifikát der Norm ISO 14001:2015

Certifikát der Norm ISO 45001:2018

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát ISO 14001:2015

Certifikát ISO 45001:2018

Příloha k certifikátu systému managementu kvality č QMS-4747:2021 strana 1

Příloha k certifikátu systému managementu kvality č QMS-4747:2021 strana 2

Příloha k certifikátu systému managementu kvality č QMS-4747:2021 strana 3

Příloha k certifikátu systému managementu kvality č QMS-5151-2024

Zlatý certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Zlatý certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Zlatý certifikát ČSN ISO 45001:2018