Železnice

Ing. Srnský Matouš
vedoucí střediska

telefon: 569 400 508
e-mail: srnsky@chladek-tintera.cz

Výrobní program střediska železnice je tvořen komplexní nabídkou činností v oblasti staveb železniční infrastruktury. K nejdůležitějším zákazníkům patří Správa železnic s.o., ale pracujeme i pro soukromé investory. Využíváme tým zkušených pracovníků, používáme moderní technologie a metody. Garantujeme vysokou kvalitu odvedené práce.

 • výstavba, rekonstrukce a opravy železničních tratí a vleček
 • výstavba, rekonstrukce a opravy železničních stanic
 • výstavba, rekonstrukce a opravy nástupišť
 • zřizování, rekonstrukce a opravy železničních přejezdů a přechodů všech typů
 • zřizování, rekonstrukce a opravy propustků všech typů
 • úprava geometrické polohy koleje a výhybek
 • svařování a navařování kolejnic a ocelových součástí železničního svršku
 • dodávka a montáž lepených izolovaných styků (LIS a A-LIS)
 • budování a údržba bezstykové koleje (BK), úprava upínacích teplot
 • zpracování technologie svařování a zřízení BK, zajištění komplexní dokumentace BK včetně dokladů o geometrii svarů, LIS, A-LIS (elektronické měřidlo) a nedestruktivních zkoušek svarů prozářením
 • diagnostika železničního svršku, měřící vozík KRAB – spolupráce s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • technické dozory stavebně technického stavu dle vyhl. č. 177/95 Sb. v platném znění