Geodézie

Ing. Kozlík David
vedoucí střediska

telefon: 569 400 514
e-mail: kozlik@chladek-tintera.cz

Spolupráce při formulaci záměru, zpracování studií a návrhů. Zabezpečení provedení všech potřebných průzkumů, zpracování kvalitní projektové a prováděcí dokumentace, autorského a technického dozoru za účelem realizace stavby v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů. Projednání dokumentace s veřejnoprávními organizacemi, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Koordinační činnost zaměřená na řízení staveb.

S využitím nejmodernější techniky, digitálních nivelačních přístrojů, totálních stanic a GPS technologií

…TIŠE, RYCHLE, PŘESNĚ….

  • geodetická a projekční činnost v oboru dopravních, pozemních a inženýrských staveb
  • vyhotovení účelových map a plánů (podklady pro projektanta)
  • vyhotovení geometrických plánů, práce pro katastr nemovitostí
  • pasportizace starších staveb pro zápis do katastru nemovitostí zaměření interiérů historických i novodobých staveb, jeřábové dráhy, svislosti objektů, sedání a deformace, kubatury
  • geodetická a projekční činnost pro vlastní realizace staveb spolupráce při formulaci záměru, zpracování studií a návrhů zabezpečení provedení všech
  • kvalitní projektové a prováděcí dokumentace, autorského a technického dozoru za účelem realizace stavby v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů
  • projednání dokumentace s veřejnoprávními organizacemi, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • koordinační činnost zaměřená na řízení staveb
  • navádění automatické strojní podbíječky metodou APK
  • ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 16 zákona č. 200/1994 Sb.