I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat – zřízení primární vytyčovací sítě

Termín: 07/2019 – 10/2019
Místo: Havlíčkův Brod
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava