I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat – vytyčení obvodu staveniště

Termín: 11/2019
Místo: Havlíčkův Brod
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava