Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je stavební firmou, která se zabývá projektováním, řízením a prováděním stavebních činností v oblasti pozemních a inženýrských staveb, dále prováděním silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích a prováděním železničního spodku a svršku včetně trakčního vedení.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s patří mezi významné společnosti působící na trhu České republiky v oblasti dopravního stavitelství.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.


Kariéra

Strojník minibagru

04/2019

Chci se dozvědět více. Sdělte nám Vaše kontaktní údaje, ozveme se Vám.

Zde stavíme

Oprava staničních kolejí v žst. Lípa a žst. Herálec

07/2018

Termín: červenec 2018 – červen 2019 Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha