Recyklace štěrkového lože na frakci 0-32

Termín: 05/2017 – 10/2017 05/2018
Množství: 8 193 t 17 186 t
Objednatel: STRABAG Rail a.s.