Recyklace stavebního materiálu

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova, p.o.
Termín: 06/2018
Množství: 4.567 t