Drcení, třídění a recyklace

Objednatel: ŽSD a.s., Modřice
Termín: 04/2018 – 03/2018
Množství: 43 609,50 t