Drcení, třídění a recyklace

Objednatel: ŽSD a.s., Modřice
Termín: 04/2017 – 03/2018
Množství: 147 567 t