Opravné práce na technologických budovách SŽDC, obvod Jihlava (Havlíčkův Brod, dopravní pavilon – celková oprava I. etapa (2018) a III. etapa (2019)

Termín: 12/2018 – 11/2019
Místo: Havlíčkův Brod