Opravy budov infrastruktury SŽDC v obvodu Kraje Vysočina, rok 2019 (Jihlava, budova dílen SEE – celková oprava) I. etapa

Termín: 04/2019 – 11/2019
Místo: Jihlava