Přibyslav rekonstrukce výpravní budovy

Termín: 08/2018 – 08/2019
Místo: Přibyslav
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Brno