Drcení, třídění a recyklace

Objednatel: ŽSD a.s., Modřice
Termín: 04/2020 – 03/2021
Množství: 47 284,80 t