Recyklace stavebního materiálu

Objednatel: Technické služby města Pelhřimova, p.o.
Termín: 10/2020
Množství: 2 194 t