Drcení, třídění a recyklace stavební suti

Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Termín: 04/2020 – 03/2021
Množství: 8 051,10 t