Drcení, třídění a recyklace stavební suti

Objednatel: Technická a lesní správa Chotěboř s.r.o.
Termín: 04/2020 – 03/2021
Množství: 3 246,90 t