Brno, hlavní nádraží – celková oprava IV. nástupiště

Termín: 07/2017 – 08/2017
Objednatel: Sežev-reko, a.s., Brno Maloměřice (Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno)