Geodetické práce v roce 2017

Termín: 06/2017 – 10/2017
Objednatel: SEŽEV-REKO, a.s., Brno-Maloměřice