Geodetické práce v roce 2016

Termín: 01/2016 – 12/2016
Objednatel: H-PRO spol. s r.o., Ústí nad Labem