Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Vodohospodářské a inženýrské stavby

  • revitalizace a odbahnění rybníků a vodních toků
  • obnova a výstavba vodních nádrží, rybníků, suchých poldrů a odvodňovacích soustav
  • výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řádů
  • výstavba a rekonstrukce ČOV a úpraven vod

Realizace výkopových prací pro pokládku inženýrských sítí, potrubních vedení, stoky velkých rozměrů, vedení vody, kanalizace, odvodnění, vedení plynu a elektřiny.