Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Naše společnost byla založena v roce 1994. Její výrobní program proto vychází z dlouhodobých zkušeností zakládajících pracovníků společnosti v oblastech železničního, silničního a pozemního stavitelství. Realizujeme dopravní, pozemní, vodohospodářské a inženýrské stavby.

Disponujeme nákladními vozidly, speciálními stroji a moderní technikou, které jsou v souladu s hlavními činnostmi firmy. Uskutečňujeme geodetickou a projekční činnost pro realizaci staveb. Zajišťujeme recyklaci a zpracování stavebního odpadu.

Převádíme představy veřejných i privátních investorů v reálná stavební díla. Hlavním znakem jednotlivých středisek společnosti je dodávka veškerých prací potřebných pro provedení díla “na klíč“.

Podle požadavků investora zpracujeme podnikatelský záměr, vytvoříme studie, zhotovíme projektovou doku-mentaci, zajistíme stavební povolení, provedení stavby a následnou kolaudaci.

Stavební práce provádíme standardními technologickými postupy i moderními metodami výstavby na odpovídající technické úrovni, v optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů.

Jsme držitelem platného certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Klademe důraz zejména na bezvadné předávání zhotovených staveb a zaručujeme naši práci kvalitními garancemi. Jednou z klíčových priorit společnosti je spokojenost našich zákazníků.