Železnice

 • výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí a vleček
 • výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic
 • výstavba, rekonstrukce a oprava nástupišť
 • zřizování, rekonstrukce a oprava železničních přejezdů a přechodů všech typů
 • regenerace výhybek a kolejových polí
 • úprava geometrické polohy koleje
 • svařování a navařování kolejnic a ocelových součástí železničního svršku
 • dodávka a montáž lepených izolovaných styků (LIS a A-LIS)
 • budování a údržba bezstykové koleje (BK), úprava upínacích teplot
 • zpracování technologie svařování a zřízení BK, zajištění komplexní dokumentace BK včetně dokladů o geometrii svarů, LIS, A-LIS (elektronické měřidlo) a nedestruktivních zkoušek svarů prozářením
 • recyklace štěrkového lože mobilní recyklační linkou (odrazový drtič a třídič)
 • diagnostika železničního svršku, měřící vozík KRAB – spolupráce s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 • technické dozory stavebně technického stavu dle vyhl. č. 177/95 Sb. v platném znění
 • dodávka a montáž válečkových stoliček typu EKOSLIDE a SVV (DT)
 • provozování drážní dopravy
 • provozování dráhy


Výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí a vleček …