Geodézie, projekce a inženýring

  • geodetická a projekční činnost v oboru dopravních, pozemních a inženýrských staveb, práce pro katastr nemovitostí
  • vyhotovení účelových map a plánů (podklady pro projektanta)
  • vyhotovení geometrických plánů
  • zaměření interiérů historických i novodobých staveb, jeřábové dráhy, svislosti objektů, sedání a deformace, kubatury
  • geodetická a projekční činnost pro vlastní realizace staveb


Geodetická a projekční činnost v oboru dopravních, pozemních a inženýrských staveb, práce pro katastr nemovitostí …