Obiekty gospodarki wodnej i obiekty inżynieryjne

  • odnowa i odmulanie stawów i strumieni wodnych
  • budowa i odnowa zbiorników wody, stawów, suchych polderów i systemów odwadniania
  • budowa topielistk mokradeł
  • budowa i rekonstrukcja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, łącznie z dostawą technologii oczyszczania
  • kompleksowa dostawa robót w celu realizacji podstawowej infrastruktury technicznej
  • budowa i rekonstrukcja układów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • budowa konstrukcji do ogradzania strumieni wodnych oraz murów oporowych z kamienia i żelbetonu
  • roboty ziemne w celu zagospodarowania terenu
  • sanacja usuwania gruntu

Odnowa i odmulanie stawów i strumieni wodnych …