Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Železnice

  • výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí a vleček
  • výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic, nástupišť, železničních přejezdů a objektů železničního svršku a spodku
  • svařování a navařování kolejnic a ocelových součástí železničního svršku, zřizování a údržba bezstykové koleje
  • úprava upínacích teplot a geometrické polohy koleje
  • montáž a dodávka lepených izolovaných styků
  • regenerace výhybek a výhybkových součástí
  • provozování dráhy, provozování drážní dopravy
  • technické dozory stavebně technického stavu, měření a diagnostika koleje

Výrobní program v oblasti železnic je založen na dlouhodobých zkušenostech zakládajících pracovníků společnostu Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. v oblasti traťového hospodářství. Středisko se zabývá realizací všech oblastí kolejových staveb.

Hlavním znakem střediska je v současné době dodávka stavby “ na klíč“, tzn. projednání záměru, zhotovení projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, vlastní dodávka stavby a následná kolaudace. Klade důraz zejména na bezvadné předávání zhotovených staveb a zaručuje svou práci kvalitními garancemi.

Posádky pro svařování jsou vybaveny moderní technikou pro svařování a opracování svárů včetně napínacích zařízení pro zhotovení bezstykové koleje za nízkých teplot.

Ceník

Nabídkové práce na železničním svršku a spodku jsou kalkulovány ceníkem ÚRS, smluvní cenou nebo individuální cenou podle požadavků objednavatele. Cena regenerace železničních výhybek a výhybkových konstrukcí je určena na základě stanovení rozsahu prací.

Ostatní výkony na železničním svršku a spodku jsou kalkulovány smluvní cenou, resp. požadavkem objednavatele a dodacími podmínkami zhotovitele.