Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

O společnosti

 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Chládek a Tintěra slaví 20 let

Od svého založení v roce 1994 prošla společnost proměnou od firmy realizující se ve sféře železničního a silničního stavitelství ve společnost integrující v sobě komplexní činnosti podnikání v oblastech železničního, silničního a pozemního stavitelství.

Obchodní společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. vznikla rozhodnutím valné hromady společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, s.r.o. o změně právní formy, notářským zápisem ze dne 19.12.2005 a následně dne 1. ledna 2006 byla změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku.

Jménem společnosti je navenek oprávněno jednat v celém rozsahu tříčlenné představenstvo společnosti, a to buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Předsedou představenstva je Petr Suchý, místopředsedou Libor Langhans a členem Ing. Vlastimil Hladík. Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., sídlí na adrese Průmyslová 941, Havlíčkův Brod.

Za dobu své existence se společnost se 180 stálými zaměstnanci zařadila mezi významné společnosti působící na trhu České republiky v oblasti dopravního stavitelství.

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.