Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Pozemní stavby

  • novostavby, přestavby a rekonstrukce obytných budov, administrativních budov, průmyslových objektů a rodinných domů
  • průmyslové stavby, výrobní haly, stavebnicové prefabrikované systémy a monolitické konstrukce, ekologické stavby
  • opravy, údržba a revitalizace stavebních objektů podle zpracované projektové dokumentace

Realizace staveb je prováděna dle požadavků investora, tzn. případné zpracování podnikatelského záměru, vytvoření studie, projektování stavby a realizace provedení na klíč. Provádění veškerých stavebních prací navržených v klasických technologiích včetně nových a inovovaných systémů. Od betonáží, armovacích prací, bednění, montážních prací, tesařských konstrukcí až po obklady, dlažby, zateplovací systémy, vnitřní i vnější omítky různých stupňů složitosti či navržených v různých technologiích.

Developerská činnost

  • výkon všech investorských funkcí
  • inženýrská činnost včetně projektové dokumentace
  • výstavba komerčních a developerských objektů vlastními kapacitami
  • prodej a pronájem objektů