Naše možnosti jsou limitovány pouze Vašimi představami.

Silnice

  • výstavba, rekonstrukce a oprava silnic a komunikací
  • výstavba, rekonstrukce obslužných komunikací, stezek, pěších zón a chodníků
  • realizace zpevněných ploch, parkovišť, ramp, nájezdů, zpomalovacích zón a speciálních staveb
  • výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas

Realizace na klíč včetně projektové dokumentace. Standardní technologické postupy i moderní metody výstavby pro jednotlivé činnosti podle druhu výstavby.

Komplexní výstavba nových a provádění rekonstrukcí stávajících silničních těles a komunikací s využitím subdodávek firem na pokládku živičných směsí. Dodávky uceleného sortimentu betonových výrobků a drceného kameniva pro zpevněné plochy a komunikace. V oblasti zemních prací je středisko podporováno střediskem dopravy a mechanizace.