Zaměření a zpracování DSPS

Termín: 08/2016 – 09/2016
Objednatel: OHL ŽS, a.s., Brno