Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU1611, Havlíčkův Brod – Chotěboř – v km 0,2 – 17,8 a TU2031, Pohled – Havlíčkův Brod v km 114,4 – 116,3

Termín: 11/2017
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., organizační složka SŽG Olomouc