Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU1221, Havlíčkův Brod – Humpolec – v km 0,2 – 25,3

Termín: 11/2017
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., organizační složka SŽG Olomouc