Údržba, opravy a odstraňování závad u ST (Jihlava) v roce 2019,2020

Termín: 10/2019 – 11/2020
Místo: obvod ST Jihlava