Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019, 2020 – ST Jihlava

Termín: 01/2019 – 12/2020
Místo: obvod Správy tratí Jihlava