Technická výpomoc – zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Pardubice a Jihlava / II. část

Termín: 09/2021 – 04/2022
Objednatel: Správa železnic, státní organizace