Geodetické zaměření vlečkového kolejiště a výhybek v areálu JE Dukovany

Termín: 06/2021 – 08/2021
Objednatel: ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany