Demolice objektu bývalého strážního domku Pohledští Dvořáci

Termín: 10/2018
Místo: Pohledští Dvořáci