Demolice nevyužívaných budov a objektů

Termín: 06/2018 – 10/2018
Místo: Helenín, Vnorovy
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Brno