Zaměření a výpočet 3D osy koleje TU 1271, Střelice – Brno dolní nádraží – v km 142,3 – 151,0

Termín: 08/2018
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., organizační složka SŽG Olomouc