Výstavba hromadného parkování, lokalita Na Nebi v Havlíčkově Brodě

Stavba parkoviště pro 60 parkovacích míst byla Městu Havlíčkův Brod předaná 31.8.2023. Součástí je systém parkovacích závor, kamerové zařízení, veřejné osvětlení a sadové úpravy.