Úprava komunikace v lomu Zárubka

Místo: Skuteč
Termín realizace: 02/2010