Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 – 2023

Termín: 09/2020 – 01/2022
Místo: obvod Správy železnic, státní organizace, OŘ Brno