Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská, Havlíčkův Brod

V srpnu 2022 jsme dokončili stavbu stezky pro pěší a cyklisty v Havlíčkově Brodě, investorem bylo Město Havlíčkův Brod.