Stavba propustků a odvodňovacího zařízení

V listopadu 2021 probíhala stavba propustků a odvodňovacího zařízení na trati Luka nad Jihlavou – Jihlava