Stavba lůžkového hospice v Kraji Vysočina v Havlíčkově Brodě

Naše firma dokončila výstavbu lůžkového hospice, stavba byla zahájena v říjnu 2022 a dokončena byla na jaře 2024. Provozovatelem je spolek Hospic Mezi stromy. Hospic bude sloužit a poskytovat důstojné prostředí s odpovídající péčí pro zakončení života osob, které nemají možnost konec života prožít v rodině.
Na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele byla podkladem dokumentace pro společné povolení, zpracovaná Ing. Marií Kovandovou a Michalem Prachařem – atelier Archa jako GP. Tvarové řešení je dáno provozními potřebami objektu, tvarem a výškovými poměry pozemku. Provozovatel požadoval lůžkovou část hospice v rovině s možností výstupu do venkovního prostoru z každého pokoje. Z tohoto důvodu bylo nezbytné na severní straně a částečně i východní a západní straně navrhnout zářez do pozemku a naopak na části pozemku na východní a západní straně pak navrhnout násypy až k opěrným stěnám oddělujícím pozemek s dvoupodlažní částí objektu. Objekt je protáhlého půdorysného tvaru L se zakřivenou částí kopírující východní hranici pozemku.
Hospic se stane důležitým místem pro celou komunitu Havlíčkova Brodu a okolí, která se bude moci spolehnout na odbornou péči a empatii personálu lůžkového hospice. Důležitou součástí tohoto projektu byla také spolupráce s místními autoritami a dobrovolníky, kteří pomohli s realizací této důležité a humánní stavby.
Celkově je výstavba lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě důležitým krokem k posílení péče v regionu a poskytnutí jim možnosti strávit své poslední dny v poklidu a důstojnosti.