Stavba „Doprava v klidu, ulice Ledečská, Havlíčkův Brod“

Součástí výstavby byla dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, dále komunikace, parkoviště, chodníky, kontejnerové stání, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Stavba byla předaná investorovi Město Havlíčkův Brod.